Algemene voorwaarden On the Road

Inschrijven voor een opleiding vermeld op de website www.ikvolgontheroad.be

Inschrijven kan alleen via de website www.ikvolgontheroad.be. Door in te schrijven ga je automatisch akkoord met volgende algemene voorwaarden:

Betaling

Deelname aan het programma On the Road kost 35 euro per deelnemer. Dit bedrag dient onmiddellijk bij inschrijving betaald te worden via het online betalingssysteem.
Dit project wordt, via de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en Ethias. De werkelijke kostprijs per deelnemer bedraagt 110 euro. Het resterende bedrag van 75 euro wordt door de VSV betaald.

Annulering

Tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus kun je je inschrijving gratis annuleren. Annuleren kan alleen via mail naar info@vsv.be. Je krijgt de kostprijs van 35 euro teruggestort op de rekening waarmee ze betaald werd.

Bij laattijdige annulering of bij afwezigheid op de dag van de opleiding zal de VSV het bijkomende bedrag van 75 euro doorrekenen aan de deelnemer.


Getuigschrift

Na het volgen van de opleiding ontvang je een persoonlijk getuigschrift. Dit getuigschrift kan gebruikt worden om een voordeel op je autoverzekering te krijgen bij een aantal verzekeraars.

De VSV is niet verantwoordelijk voor de afspraken die met de verzekeraars worden gemaakt.